22. aug, 2014

Laman Håkan!

Vargen är ett större och större hot för oss fårbönder vilket jag ser som ett stort problem. För att försöka komma undan vargangrepp har vi nu köpt in en lama som ska skydda fåren. Lamor är kända för att sparka och spotta på det som inger fara för hans flock. Han kan självklart inte skydda oss till 100 % men vi känner oss lite tryggare.

Han sköter sitt jobb bra än så länge! Håkan är hans namn :)

//Hanna